வியாழன், 27 ஜனவரி, 2011

ஓவிய தாகம்

மேலும் சில ஓவியங்கள்! வான்ஸ், மொபியஸ், ஜெயராஜ் போன்றோரே என் மானசீக வழிகாட்டிகள்!

ஞாயிறு, 23 ஜனவரி, 2011புதுசா வாங்கின வேகாம் டாப்லெட் ல வரைஞ்ச காமிக்ஸ் சித்திரங்கள் இவை!